Який тип кристалічних ґраток у натрій гідрооксиді?
  • А – атомні
  • Б – молекулярні
  • В – йонні
  • Г – металічні

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження