Укажіть кислотний оксид.
  • А – CO2
  • Б – ZnO
  • В – NO
  • Г – Al2O3

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження