Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:

1. Al3+ + Cl
2. Ba2+ + 2NO3
3. Na+ + OH
4. H+ + NO3
  • А – алюміній хлорид
  • Б – барій нітрат
  • В – нітратна кислота
  • Г – сульфатна кислота
  • Д – натрій гідроксид

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження