додаткове меню
Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук: 1. CH3COOH 2. C2H5OH 3. NH2CH2–СН2–COOH 4. CН3СНO
  • А – альдегіди
  • Б – естери
  • В – спирти
  • Г – амінокислоти
  • Д – карбонові кислоти

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження