додаткове меню
Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції взаємодії алюмінію з бромом.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження