Допишіть рівняння реакції взаємодії магнію із розбавленою сульфатною кислотою і вкажіть число електронів, що втрачає один атом відновника.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження