додаткове меню
Обчисліть об’єм кисню (в літрах), що витрачається при згорянні етану об’ємом 2 л (н. у.).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження