На барій гідроксид подіяли розчином хлоридної кислоти масою 200 г з масовою часткою HCl 7,3%. Обчисліть масу (г) барій хлориду, що утворився в результаті хімічної реакції. Відповідь округліть до цілих чисел.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження