При пропусканні надлишку амоніаку крізь розчин нітратної кислоти масою 600 г з масовою часткою кислоти 42 %, добули амоній нітрат масою 300 г. Обчисліть масову частку (в %) виходу амоній нітрату від теоретично можливого. Відповідь округліть до цілих чисел.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження