При взаємодії металу масою 4 г з бромом добули бромід із складом MBr2 масою 20 г. Визначте порядковий номер металічного елемента в Періодичній системі.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження