Обчисліть масу цинку (г), що залишиться в пробірці після нагрівання суміші сірки масою 3,2 г із цинком масою 9,5 г.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження