В каком варианте ответа верно указаны свойства гидроксида калия? 1. малорастворимое вещество 2. легко окисляется 3. реагирует с оксидом серы(IV) 4. сильный электролит
  • А – 1, 2
  • Б – 1, 3
  • В – 2, 3
  • Г – 3, 4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження