Укажіть формулу гідроксиду, який реагує як з кислотами, так і з лугами.
  • А – NaОН
  • Б – Ca(OH)2
  • В – LiOH
  • Г – Zn(OH)2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження