додаткове меню
Який метал реагує з водним розчином ферум(ІІ) сульфату?
  • А – Zn
  • Б – Cu
  • В – Pb
  • Г – Sn

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження