Укажіть продукти термічного розкладання магній гідроксиду.
  • А – Mg і H2О
  • Б – Mg і H2О2
  • В – MgO і H2
  • Г – MgО і H2О

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження