Яка речовина витісняє Йод з натрій йодиду у водному розчині?
  • А – N2
  • Б – H2
  • В – CO2
  • Г – Cl2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження