Укажіть рядок, що містить формули сполук з однаковим ступенем окиснення Сульфуру.
  • А – SO3, H2SO3
  • Б – SO2, SF4
  • В – S, H2S
  • Г – SO2,H2SO4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження