Укажіть гомологічну різницю.
  • А – –СН=
  • Б – –СН3
  • В – –СН2
  • Г – СН4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження