Група –СООН є характеристичною для
  • А – фенолів.
  • Б – спиртів.
  • В – альдегідів.
  • Г – карбонових кислот.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження