Укажіть характеристичні групи, унаслідок взаємодії яких утворюється пептидний зв’язок.
  • А – −NH2 і –COOH
  • Б – −OH і −COOH
  • В – −NH2 і −OH
  • Г – −OH і −CHO

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження