Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти.
  • А – ClCH2COOН
  • Б – CH3CHO
  • В – CH3COOH
  • Г – CH3CH2OH

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження