Перетворіть схему реакції FeCl3+Na2S→FeS+S+NaCl на хімічне рівняння та вкажіть суму його коефіцієнтів.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження