додаткове меню
Обчисліть масу (г) осаду, що утворюється внаслідок пропускання карбон(IV) оксиду об’ємом 2,24 л (н. у.) крізь водний розчин, що містить кальцій гідроксид масою 7,4 г.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження