На повне гідрування триолеїну витратили водень об’ємом 672 л (н. у.). Обчисліть кількість речовини (моль) жиру, що прореагував.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження