Проаналізуйте твердження й укажіть правильні. І. Розчинність газів у воді зростає внаслідок підвищення тиску. ІІ. Розчинність газів у воді зменшується внаслідок підвищення температури.
  • А – правильне лише І
  • Б – правильне лише ІІ
  • В – обидва правильні
  • Г – обидва неправильні

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження