Між якими речовинами відбудеться реакція у водному розчині?
  • А – FeCl3 i NaNO3
  • Б – Na2SO4 i Ba(NO3)2
  • В – KCl i Ca(NO3)2
  • Г – KNO3 i Ca(OH)2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження