Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну?
  • А – Na
  • Б – Mg
  • В – Ca
  • Г – Fe

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження