Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум (ІІ) нітрату.
  • А – 3
  • Б – 4
  • В – 7
  • Г – 9

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження