додаткове меню
Укажіть органічні речовини.
  • А – NaHCO3; Ca(HCO3)2; H2CO3
  • Б – CH4; HCOOH; CH3Cl
  • В – CO2; NH3; H2S
  • Г – HCl; C; CH3OH

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження