Укажіть формулу алкану.
  • А – C6H6
  • Б – C5H8
  • В – C5H10
  • Г – C5H12

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження