Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок добавляння концентрованої нітратної кислоти до білка.
  • А – жовтий
  • Б – чорний
  • В – синій
  • Г – фіолетовий

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження