Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?
  • А – C2H5OH
  • Б – HCOOCH3
  • В – C6H12O6
  • Г – C12H22O11

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження