Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.
  • 1 – ZnO+HCl→ZnCl2+H2O
  • 2 – SO3+H2O→H2SO4
  • 3 – Zn+H2SO4→ZnSO4+H2
  • 4 – Al(OH)3→Al2O3+H2O
  • А – заміщення
  • Б – дегідрування
  • В – обміну
  • Г – розкладу
  • Д – сполучення

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження