додаткове меню
Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції Mg+HNO3(розб.)→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження