додаткове меню
Обчисліть об’єм (л) cульфур(IV) оксиду (н. у.) масою 320 г.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження