Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва.
  • А – Na, P, Cl
  • Б – Na, K, Rb
  • В – Si, Ti, Pb
  • Г – Ti, Cr, Fe

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження