Який тип хімічного зв'язку в сполуці Кальцію з Бромом?
  • А – йонний
  • Б – ковалентний неполярний
  • В – ковалентний полярний
  • Г – металічний

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження