Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою сірка є відновником.
  • А – H2
  • Б – Fe
  • В – Na
  • Г – O2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження