Речовини, реакція між якими описується скороченим йонннм рівнянням H++OH→H2O, - це
  • А – амоній нітрат і натрій гідроксид.
  • Б – калій гідроксид і цинк гідроксид.
  • В – літій гідроксид і сульфатна кислота.
  • Г – магній оксид і нітратна кислота.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження