Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником.
  • А – Fe2O3+CO→
  • Б – FeCl2+Cl2
  • В – Fe(OH)3+H2SO4
  • Г – FeO+H2SO4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження