Визначте напівсхему реакції, у якій сірка — відновник
  • А – S+Fe→
  • Б – S+Mg→
  • В – S+H2
  • Г – S+O2→

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження