Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3++3OH=Al(OH)3
  • А – алюміній нітрат і калій гідроксид
  • Б – алюміній і вода
  • В – алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид
  • Г – алюміній оксид і калій гідроксид

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження