Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є
  • А – сахароза, вода
  • Б – карбон (ІV) оксид, вода
  • В – етанол, карбон (ІV) оксид
  • Г – етанол, вода

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження