Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву
  • А – гальванопластика
  • Б – гальваностегія
  • В – оцинковування
  • Г – нікелювання

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження