Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.
  • 1 – Молібден
  • 2 – Арсен
  • 3 – Манган
  • 4 – Іод
  • А – ...4s24p3
  • Б – ...2s1
  • В – ...5s25p5
  • Г – ...4s23d5
  • Д – ...5s14d5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження