додаткове меню
Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.
  • А – Al+N2
  • Б – C+H2
  • В – Al+O2
  • Г – Ca+S→

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження