Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол.
  • А – C6H5OH
  • Б – C2H2
  • В – C6H6
  • Г – C6H5Cl

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження