Укажіть особливості становища українських земель після Люблінської унії 1569 р.

1 Боротьба українських князів та шляхти за розширення своїх повноважень в управлінні українськими землями — аж до створення незалежних князівств.
2 Поширення на українських землях фільваркової системи господарювання, що супроводжувалася закріпаченням селян.
3 Пожвавлення культурного життя, важливою подією якого стало створення Острозької академії.
4 Перехід православної церкви з усіма вірянами під зверхність папи римського — глави католицької церкви.
5 Офіційне визнання польським урядом Запорізької Січі, свідченням чого стало утворення реєстрового козацтва.
  • А – 1, 2
  • Б – 2, 3
  • В – 3, 4
  • Г – 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження