Коли відбулися події, які описав білоруський шляхтич Пилип Обухович у своєму щоденнику?

«…Непокірний козак, на ім’я Сулима, підступно й таємно прокравшись з 800 козаками з моря до Дніпра, насмілив ся напасти на фортецю, яку його милість король Владислав зве лів на кошти Речі Посполитої збудувати на першому дніпров ському порозі й оточити валами проти розбещеної сваволі козаків, щоб вони на море в човнах більше не ходили та турка не дратували. Сулима, напавши вночі на цю фортецю й перебивши сторожу,… фортецю в кількох місцях зруйнував».
  • А – 1621 р.
  • Б – 1625 р.
  • В – 1630 р.
  • Г – 1635 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження