додаткове меню
Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у фрагменті спогадів Северина Даниловича.

«Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії. Всі були за тим, що діяльність нової партії має бути обмеженою лише на український народ, замешканий в австрійській дер жаві… Суперечки точилися лише про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ — це маса дрібних малоземельних рільників і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення... Ту мою думку підтримали Франко і Павлик. Остаточно збори згодилися на таку будову партійної програми, щоб у ній було зазначене наше прагнення до здійснення ідей соціалізму, якою наш український мужик, дрібний власник землі, має доходити до тої остаточної цілі вселюдського розвитку…»
  • А – Револю ційна українська партія (РУП)
  • Б – Українська національно-демократична партія (УНДП)
  • В – Українська соціал-демократична партія (УСДП)
  • Г – Русько-українська радикальна партія (РУРП)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження